PRODUKTER

 

f

f

 

f

 
 

Standartruder

Termoruder består af 2 lag klar glas med et luftmellemrum.
Glassene er tæt samlet omkring en afstandsprofil i aluminium eller galvaniseret stål. Afstandsprofilerne er normalt 6, 9, 12 16 eller 20 mm.

Den almindelige 4-12-4 rude ( 4mm glas - 12 mm luft - 4 mm glas) er en god klimaskærm. De lyddæmpende egenskaber er komfortable og lysgennemgangen er stor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasruder

Varmetabet i termoruden kan reduceres, når man f.eks. bruger gasarten argon i stedet for atmosfærisk luft mellem glaslagene. Gassen er usynlig og hindrer ikke lysgennemgangen.

Alle gasser i termoruder er helt ugiftige.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energiruder

Ved brug af energiruder reduceres varmetabet med ca. 33% og dermed bliver regningen til opvarmning i hjemmet mindre. En energirude er en termorude, hvor det ene af glaslagene er forsynet med en lavemissions belægning. Det er stort set ligegyldigt, hvilken side af ruden, der vender ind mod rummet, i forhold til varmeisolering. Sidder belægningen på det yderste glas, kan glasset have en svagt solafskærmende effekt. Men en termorude kan også være en aktiv solfanger. En gasfyldt energirude vendt mod solen lader mere energi slippe ind i rummet, end den lader passere ud. Med en energirude er man ikke længere afhængig af en radiator under vinduet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solafskærmende termoruder

Får solens energi og lys lov til at trænge igennem ruderne, opstår der ofte et dårligt indeklima med uhensigtsmæssige høje temperaturer, som kun kan fjernes med meget energikrævende ventilationsanlæg.

Med solafskærmende termoruder kan op til 85 %  af energien holdes ude. Ruderne reflekterer og absorberer varmen, så inde temperaturen bliver behagelig og overholder lovkravet om max. 25 grade celcius. Indeklimaet bliver lettere at styre - året rundt.

I visse glastyper er lysreflektionen som i almindeligt glas og lysgennemgangen meget høj.

De solafskærmende glas monteres altid som det yderste glas.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikkerhedsruder

Der findes et stort udbud af sikkerhedsruder på markedet, der kan sikre personer og værdier. Til personsikkerhed anvendes termoruder med hærdet sikkerhedstrådglas eller lamineret glas. Termoruden med sikkerhedstrådsglas har en høj styrke og sikrer mod bløde stød, som f.eks. hvis en person falder ind i en rude.

Termoruden med lamineret glas har ikke så høj styrke, men til gengæld bliver splinterne hængende, hvis ruden går i stykker. Termoruder med lamineret glas er derfor nødvendige til skrå tagflader.

I tilfælde af brand vil en termorude med en lamineret glastype først falde ud efter 1/2 time i modsætning til almindeligt og hærdet glas, der falder ud i løbet af 4 minutter. Næsten alle sikkerhedsruder kan udføres som energiruder, solskærmende ruder og lydruder.

Der findes ingen lovgivning på området. Snak med din glarmester om, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til dine behov.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lydruder

Støj er et miljøproblem. I Danmark er ca. 1 million boliger udsat for så stærke støjpåvirkninger, at miljøet må betegnes som utilfredsstillende. Enhver termorude reducerer lyden mærkbart, men ikke altid tilstrækkeligt. Derfor er visse termoruder specielt beregnet til lyd- og støjdæmpende formål.

Den mest enkle lydrude er en to-lags termorude, hvor det ene lag glas er tykkere end det andet. F.eks. en 6-12-4 rude ( 6mm glas - 12 mm hulrum - 4 mm glas ). Denne rude har en lydisoleringsevne på 35  dB, hvor en almindelig 4-12-4 rude kun har en isoleringsevne på 31 dB. En reduktion af lyden på bare 10 dB vil blive opfattet som en halvering af støjen med det menneskelige øre. Derfor vil en mindre konstruktionsændring for en minimal ekstraudgift, være tilstrækkelig for at opnå en mærkbar nedsættelse af støjniveauet.

Afstandene  mellem glaslagene kan øges, hvis støjen ønskes dæmpet yderligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buede termoruder

Der findes også termoruder med indbygget nostalgi. For at efterligne de gamle rudetyper med ujævn overflade, der forvrænger gennemsynet udefra på grund af ujævn spejling, fremstilles buede termoruder, der specielt er kendt fra sprossede bondehusvinduer. Det buede glaslag vender altid udad. Selve buen i glasset formes ved at glasset placeres på en jernramme og opvarmes til massen bliver blød og tyngdekraften bevirker, at det bløde glas buer nedad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blytermoruder

Nostalgiens charme findes også i blytermoruder, der er en efterligning af gamle dages rudetyper.

Blytermoruder fremstilles som rent håndarbejde og kun efter mål. Det antikke glas er fremstillet efter de gamle middelaldermetoder. De små glasstykker, der monteres til en større glasplade ved hjælp af blybånd, findes enten som klart glas eller i forskellige farver. Blyruder kendes ikke mindst fra kirker. Blyruden er i sig selv utæt, men placeres godt beskyttet imellem de to lag glas i termoruden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trådglasruder

I nogle tilfælde er det specielt påkrævet at sikre bygningssektioner mod brand. I indvendige branddøre, lyddøre og lydvinduer, f.eks. i værkførerkontorer og industribygninger er trådglasset meget anvendt. Trådglas kan godkendes som F-60 ( flammestoppende i 60 min. ). Glasset kan på grund af spændinger revne ved uensartede termiske påvirkninger. Trådglasset har ligesom lamineret glas lav bøjningsstyrke.

Termoruder med trådglas bør ikke anvendes i facader eller tage. Trådnettet kan efter en årrække blive udsat for fugt og ruste fra kanten og indad, så glasset sprænges.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emaljerede og silketrykte termoruder

Et af glassene i termoruden kan være malet glas, hvor malingen indbrændes som en emalje i hærdningsprocessen. Der er to typer, én med heldækkende farver og én med silketryk. Langt det meste af det førstnævnte anvendes som enkeltglas, og leveres også af termorude producenterne. Anvendes det i brystninger som termoruder, skal begge glas hærdes. Ruder med silketryk anvendes oftere i termoruder med f.eks.  logoer og skrift, eller i glastage, hvor silketrykket kan have en solafskærmende effekt.Teksten er uddrag fra "Muligheder i termoruder" hentet fra www.glasindustrien.dk